BIG & BIH-April 2015 งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน   ระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2559 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ไบเทคบางนา  

       บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการออกบูธ  ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าในราคาพิเศษตลอดการจัดงาน และสามารถถามตอบข้อสงสัยได้ ณ หน้างานของกิจกรรม